RU flag [RU] Russia

Новосибирский государственный университет / Novosibirsk State University  

Details:

NameNovosibirsk State University
Name (original vn)Новосибирский государственный университет
Acronym
CountryRussia
Address
TypeUniversity (and its Library)
StatusActive
GRID id (link)grid.445348.a
Crossref Org ID (link)No Crossref Org ID found

Funder Registry instances associated to this Organization:

 • No Funder Registry instance found

  Without a Funder Registry instance, we cannot record funding acknowledgements to this Organization with Crossref.

  Are you a representative of this Organization? We advise you to:

Publications associated to this Organization (with PubFractions ):

2020 (PubFractions total: 0)

2019 (PubFractions total: 0.800 (confirmed: 0.700; estimated: 0.100))

 • Measurement of the spectral function for the $τ^-\to K^-K_Sν_τ$ decay in BABAR experiment
  by Sergey I. Serednyakov on behalf of the BABAR collaboration,
  SciPost Phys. Proc. 1, 046 (2019)
 • Experimental input from $e^+e^-$ machines to hadronic contribution to muon (g-2)
  by M. N. Achasov, R. R. Akhmetshin, A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, V. Sh. Banzarov, A. Yu. Barnyakov, N. S. Bashtovoy, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. E. Bondar, A. A. Botov, A. V. Bragin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, S. I. Eidelman, D. A. Epifanov, L. B. Epshteyn, A. L. Erofeev, G. V. Fedotovich, S. E. Gayazov, V. B. Golubev, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, F. V. Ignatov, V. L. Ivanov, L. V. Kardapoltsev, S. V. Karpov, V. F. Kazanin, A. G. Kharlamov, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, A. A. Korol, A. A. Korobov, S. V. Koshuba, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, D. P. Kovrizhin, P. P. Krokovny, A. S. Kupich, A. E. Kuzmenko, A. S. Kuzmin, R. A. Litvinov, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. A. Martin, N. A. Melnikova, K. Yu. Mikhailov, A. E. Obrazovsky, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, E. V. Pakhtusova, Yu. N. Pestov, A. S. Popov, K. V. Pugachev, G. P. Razuvaev, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. I. Senchenko, S. I. Serednyakov, Yu. M. Shatunov, P. Yu. Shatunov, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, D. A. Shtol, B. A. Shwartz, D. B. Shwartz, A. L. Sibidanov, Z. K. Silagadze, E. P. Solodov, I. K. Surin, A. A. Talyshev, V. M. Titov, S. S. Tolmachev, A. I. Vorobiov, I. M. Zemlyansky, Yu. V. Yudin,
  SciPost Phys. Proc. 1, 034 (2019)
 • Latest Belle results on Tau decays
  by Yifan Jin, Denis Epifanov, Hiroaki Aihara,
  SciPost Phys. Proc. 1, 002 (2019)

2018 (PubFractions total: 0)

2017 (PubFractions total: 0)

2016 (PubFractions total: 0)

Associated Authors:

 • Achasov, M. N.
 • Akhmetshin, R. R.
 • Amirkhanov, A. N.
 • Anisenkov, A. V.
 • Aulchenko, V. M.
 • Barnyakov, A. Yu.
 • Beloborodov, K. I.
 • Berdyugin, A. V.
 • Berkaev, D. E.
 • Bondar, A. E.
 • Dimova, T. V.
 • Druzhinin, V. P.
 • Eidelman, Prof. Simon
 • Epifanov, Denis
 • Epshteyn, L. B.
 • Erofeev, A. L.
 • Fedotovich, G. V.
 • Gayazov, S. E.
 • Golubev, V. B.
 • Grebenuk, A. A.
 • Gribanov, S. S.
 • Grigoriev, D. N.
 • Ignatov, F. V.
 • Ivanov, V. L.
 • Kardapoltsev, L. V.
 • Kazanin, V. F.
 • Kharlamov, A. G.
 • Koop, I. A.
 • Korobov, A. A.
 • Korol, A. A.
 • Kozyrev, E. A.
 • Krokovny, P. P.
 • Kupich, A. S.
 • Kuzmenko, A. E.
 • Kuzmin, A. S.
 • Logashenko, I. B.
 • Lukin, P. A.
 • Melnikova, N. A.
 • Popov, A. S.
 • Pugachev, K. V.
 • Razuvaev, G. P.
 • Ryzhenenkov, A. E.
 • Serednyakov, Dr Sergey
 • Shebalin, V. E.
 • Shemyakin, D. N.
 • Shwartz, Prof. Boris
 • Silagadze, Z. K.
 • Solodov, E. P.
 • Surin, I. K.
 • Talyshev, A. A.
 • Tolmachev, S. S.
 • Yudin, Yu. V.
 • Support history

  This Organization has not yet supported SciPost.