SciPost logo

Contributor info: Prof. Junpeng Cao

Details
Title: Prof.
First name: Junpeng
Last name: Cao
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Pengcheng Lu, Yi Qiao, Junpeng Cao, Wen-Li Yang

SciPost Phys. 15, 060 (2023) · published 10 August 2023 | · pdf

Zhihan Zheng, Pei Sun, Xiaotian Xu, Tao Yang, Junpeng Cao, Wen-Li Yang

SciPost Phys. 12, 071 (2022) · published 22 February 2022 | · pdf