SciPost logo

Contributor info: Prof. Xue-Feng Zhang

Details
Title: Prof.
First name: Xue-Feng
Last name: Zhang
ORCID id: 0000-0002-3729-6808
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Zheng Zhou (周正), Changle Liu (刘长乐), Dong-Xu Liu (刘东旭), Zheng Yan (严正), Yan Chen (陈焱), Xue-Feng Zhang (张学锋)

SciPost Phys. 14, 037 (2023) · published 16 March 2023 | · pdf