CA flag [CA] Canada

University of Victoria  

Details:

NameUniversity of Victoria
Acronym
CountryCanada
Address
TypeUniversity (and its Library)
StatusActive
GRID id (link)grid.143640.4
Crossref Org ID (link)No Crossref Org ID found

Funder Registry instances associated to this Organization:

 • No Funder Registry instance found

  Without a Funder Registry instance, we cannot record funding acknowledgements to this Organization with Crossref.

  Are you a representative of this Organization? We advise you to:

Publications associated to this Organization (with PubFractions ):

2020 (PubFractions total: 0)

2019 (PubFractions total: 0.100 (estimated))

 • Experimental input from $e^+e^-$ machines to hadronic contribution to muon (g-2)
  by M. N. Achasov, R. R. Akhmetshin, A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, V. Sh. Banzarov, A. Yu. Barnyakov, N. S. Bashtovoy, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. E. Bondar, A. A. Botov, A. V. Bragin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, S. I. Eidelman, D. A. Epifanov, L. B. Epshteyn, A. L. Erofeev, G. V. Fedotovich, S. E. Gayazov, V. B. Golubev, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, F. V. Ignatov, V. L. Ivanov, L. V. Kardapoltsev, S. V. Karpov, V. F. Kazanin, A. G. Kharlamov, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, A. A. Korol, A. A. Korobov, S. V. Koshuba, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, D. P. Kovrizhin, P. P. Krokovny, A. S. Kupich, A. E. Kuzmenko, A. S. Kuzmin, R. A. Litvinov, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. A. Martin, N. A. Melnikova, K. Yu. Mikhailov, A. E. Obrazovsky, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, E. V. Pakhtusova, Yu. N. Pestov, A. S. Popov, K. V. Pugachev, G. P. Razuvaev, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. I. Senchenko, S. I. Serednyakov, Yu. M. Shatunov, P. Yu. Shatunov, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, D. A. Shtol, B. A. Shwartz, D. B. Shwartz, A. L. Sibidanov, Z. K. Silagadze, E. P. Solodov, I. K. Surin, A. A. Talyshev, V. M. Titov, S. S. Tolmachev, A. I. Vorobiov, I. M. Zemlyansky, Yu. V. Yudin,
  SciPost Phys. Proc. 1, 034 (2019)

2018 (PubFractions total: 0)

2017 (PubFractions total: 0)

2016 (PubFractions total: 0)

Associated Authors:

 • Sibidanov, A. L.

Fellows affiliated to this Organization

Currently active

 • No fellowship found

Former

 • No fellowship found

Support history

This Organization has not yet supported SciPost.

Balance of SciPost expenditures versus support received

Year (click to toggle details) Total expenditures
by SciPost (€)
This Organization's
contribution to SciPost (€)
Balance (€)
Cumulative 22 0 -22
0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

22 0 -22
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures
SciPostPhysProc 0.100 220 22

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.