SciPost logo

Contributor info: Dr Xiaotian Xu

Details
Title: Dr
First name: Xiaotian
Last name: Xu
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Zhihan Zheng, Pei Sun, Xiaotian Xu, Tao Yang, Junpeng Cao, Wen-Li Yang

SciPost Phys. 12, 071 (2022) · published 22 February 2022 | · pdf

Author Replies