SciPost logo

Contributor info: Prof. Kamran Behnia

Details
Title: Prof.
First name: Kamran
Last name: Behnia
ORCID id: 0000-0001-8997-5645
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Kamran Behnia

SciPost Phys. 12, 200 (2022) · published 24 June 2022 | · pdf

Xiaokang Li, Liangcai Xu, Huakun Zuo, Alaska Subedi, Zengwei Zhu, Kamran Behnia

SciPost Phys. 5, 063 (2018) · published 18 December 2018 | · pdf

Author Replies