SciPost logo

Contributor info: Prof. Shi-Ju Ran

Details
Title: Prof.
First name: Shi-Ju
Last name: Ran
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Ye-Ming Meng, Jing Zhang, Peng Zhang, Chao Gao, Shi-Ju Ran

SciPost Phys. 14, 142 (2023) · published 2 June 2023 | · pdf

Rui Hong, Peng-Fei Zhou, Bin Xi, Jie Hu, An-Chun Ji, Shi-Ju Ran

SciPost Phys. Core 4, 022 (2021) · published 13 September 2021 | · pdf

Author Replies