SciPost logo

Contributor info: Mr Zheng Zhou

Details
Title: Mr
First name: Zheng
Last name: Zhou
ORCID id: 0000-0002-8591-3364
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Zheng Zhou, Yin-Chen He

SciPost Phys. 15, 072 (2023) · published 29 August 2023 | · pdf

Zheng Zhou (周正), Changle Liu (刘长乐), Dong-Xu Liu (刘东旭), Zheng Yan (严正), Yan Chen (陈焱), Xue-Feng Zhang (张学锋)

SciPost Phys. 14, 037 (2023) · published 16 March 2023 | · pdf

Submissions

Submissions for which this Contributor is identified as an author:

Author Replies