SciPost logo

Contributor info: Prof. Qiang Wen

Details
Title: Prof.
First name: Qiang
Last name: Wen
ORCID id: 0000-0001-8113-7591
Personal web page: https://yauc.seu.edu.cn/Wen%20Qiang_en/list.psp

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Debarshi Basu, Jiong Lin, Yizhou Lu, Qiang Wen

SciPost Phys. 15, 227 (2023) · published 6 December 2023 | · pdf

Qiang Wen, Haocheng Zhong

SciPost Phys. 13, 056 (2022) · published 9 September 2022 | · pdf

Hugo A. Camargo, Pratik Nandy, Qiang Wen, Haocheng Zhong

SciPost Phys. 12, 137 (2022) · published 21 April 2022 | · pdf

Muxin Han, Qiang Wen

SciPost Phys. Core 5, 020 (2022) · published 12 April 2022 | · pdf

Muxin Han, Qiang Wen

SciPost Phys. 11, 058 (2021) · published 14 September 2021 | · pdf

Submissions

Submissions for which this Contributor is identified as an author:

Author Replies