SciPost logo

Contributor info: Dr Liujun Zou

Details
Title: Dr
First name: Liujun
Last name: Zou
ORCID id: 0000-0002-6666-4163
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Ruizhi Liu, Ho Tat Lam, Han Ma, Liujun Zou

SciPost Phys. 16, 100 (2024) · published 9 April 2024 | · pdf

Cheng-Ju Lin, Liujun Zou

SciPost Phys. Core 7, 010 (2024) · published 11 March 2024 | · pdf

Weicheng Ye, Liujun Zou

SciPost Phys. 15, 004 (2023) · published 10 July 2023 | · pdf

Weicheng Ye, Meng Guo, Yin-Chen He, Chong Wang, Liujun Zou

SciPost Phys. 13, 066 (2022) · published 26 September 2022 | · pdf

Ruochen Ma, Liujun Zou, Chong Wang

SciPost Phys. 12, 196 (2022) · published 14 June 2022 | · pdf

Author Replies