SciPost logo

Publications

Order by: publication date number of citations

 • Jue Hou, Yunfeng Jiang, Yuan Miao

  SciPost Phys. 16, 129 (2024) · published 22 May 2024 | · pdf

 • Salvatore D. Pace, Yu Leon Liu

  SciPost Phys. 16, 128 (2024) · published 21 May 2024 | · pdf

 • Jonathan Harper, Tadashi Takayanagi, Takashi Tsuda

  SciPost Phys. 16, 125 (2024) · published 13 May 2024 | · pdf

 • Jorge G. Russo, Paul K. Townsend

  SciPost Phys. 16, 124 (2024) · published 13 May 2024 | · pdf

 • Johannes Stephan Hofmann, Florian Goth, Wei Zhu, Yin-Chen He, Emilie Huffman

  SciPost Phys. Core 7, 028 (2024) · published 9 May 2024 | · pdf

 • Yilu Shao, Ma-Ke Yuan, Yang Zhou

  SciPost Phys. Core 7, 027 (2024) · published 8 May 2024 | · pdf

 • Maissam Barkeshli, Po-Shen Hsin, Ryohei Kobayashi

  SciPost Phys. 16, 122 (2024) · published 7 May 2024 | · pdf

 • Jackson R. Fliss, Ben Freivogel, Eleni-Alexandra Kontou, Diego Pardo Santos

  SciPost Phys. 16, 119 (2024) · published 2 May 2024 | · pdf

 • Shankar Ganesh, Joseph Maciejko

  SciPost Phys. 16, 118 (2024) · published 2 May 2024 | · pdf

 • Jesper Lykke Jacobsen, Rongvoram Nivesvivat, Hubert Saleur

  SciPost Phys. 16, 111 (2024) · published 24 April 2024 | · pdf

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 73 Next